ประกาศผู้ชนะราคาขึ้นเว็บไซต์ สร.จัดจ้างซ่อมรถราชการ ทะเบียน นง 9003 นนทบุรี จำนวน 1 คัน ยอด 2,803.40 บาท