รายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 งาน ยอด 2,942.50 บาท