ประกาศผู้ชนะราคาขึ้นเว็บไซต์ สร.จัดจ้างซ่อมรถยนต์ราชการ หมายเลขทะเบียน กต-3290 อุดรธานี จำนวน 1 งาน ยอด13,257.30 บาท