ประกาศผู้ชนะราคาขึ้นเว็บไซต์ สร.จัดจ้างทำกระเป๋าพร้อมปักตรากระทรวง จำนวน 1 งาน ยอด 12,305 บาท