ประกาศผู้ชนะราคาขึ้นเว็บไซต์ สร.จัดจ้างซ่อมเครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวน 2 เครื่อง ยอด 3,702.20 บาท